GWARANCJA I REKLAMACJE

 1. Towary dostępne w sklepie objęte są gwarancją producenta.

 2. W chwili odbioru Kupujący zobowiązany jest sprawdzić stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia jej uszkodzenia Kupujący zobowiązany jest zgłosić ten fakt dostawcy i niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedającym.

 3. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po sporządzeniu protokołu szkodowego podpisanego przez odbiorcę i dostawcę przesyłki.

 4. Klient ma prawo do zwrotu towaru zakupionego w sklepie bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od otrzymania zamówienia, składając stosowne oświadczenie na piśmie . W przypadku chęci skorzystania z prawa zwrotu, towar wraz z oryginalną fakturą lub paragonem i specyfikacją, w oryginalnym pudełku należy przesłać na adres sklepu.

 5. Zwracany towar nie może nosić śladów użytkowania, musi być zwrócony w stanie nienaruszonym, w oryginalnym opakowaniu z kompletem wyposażenia i instrukcji.

 6. Zwrot należy uzgodnić drogą elektroniczną lub telefonicznie. W razie zwrotu towaru, Klient ponosi koszty przesyłki towarów do i od Klienta.

 

Osoby do kontaktu:      

Andrzej Załoga coccinellacardigan@gmail.com, tel. 668 152 963

W przypadku ewentualnych reklamacji należy skontaktować się ze Sprzedającym za pośrednictwem poczty elektronicznej. Zgłaszając reklamację należy podać imię i nazwisko zamawiającego, nr zamówienia, nr dowodu zakupu oraz opisać przedmiot reklamacji.

 1. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje klientowi w wypadkach:
  - po usunięciu, naruszeniu przez klienta ich oryginalnego opakowania,
  - towarów, które noszą ślady używania lub mają zniszczone oryginalne opakowanie,
  - świadczeń o właściwościach określonych przez klienta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą.

 2. W przypadku reklamacji towaru, warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest przesłanie towaru na adres Sprzedającego z załączonym opisem wady i dowodu zakupu(paragon fiskalny lub faktura)

 3. W przypadkach uzasadnionych reklamacji lub zwrotów spełniających wyżej wymienione warunki, gwarantujemy zwrot należności drogą przelewu bankowego na wskazane przez zamawiającego konto lub przekazem pocztowym na wskazany na zamówieniu adres.


Strona wykorzystuje cookies, aby zapewnić najwyższy poziom świadczenia usług. close